“Επισκέφτηκα πρόσφατα τον Δρ. Χριστόπουλο. Εκείνη την εποχή, μπορούσα να περπατήσω μόνο 50 μέτρα κάτω από έντονους πόνους. Επισκέφτηκα 5 διαφορετικούς νευροχειρουργούς, όλοι με συμβούλευσαν να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση. Ο Δρ. Χρίστοπουλος ήταν από την αρχή κατά της χειρουργικής επέμβασης και πραγματοποίησε θεραπεία με σύριγγα s. Σήμερα μπορώ να περπατώ, να τρέχω, να δουλεύω και να αθλούμαι χωρίς προβλήματα “.