Θεραπείες

Συντηρητικές και εγχειρητικές θεραπείες της σπονδυλικής στήλης

Η θεραπεία οποιουδήποτε προβλήματος στη μέση, προϋποθέτει τον εντοπισμό των αιτιών. Μετά την εξακρίβωση αυτών, η θεραπεία πρέπει να είναι απόλυτα εξατομικευμένη, ανάλογα με τα αίτια που προκάλεσαν το πρόβλημα, την ηλικία, την προδιάθεση, τον αριθμό και είδος των προηγηθέντων προβλημάτων, το επάγγελμα και τις καθημερινές δραστηριότητες.

Η θεραπεία διακρίνεται σε συντηρητική και σε χειρουργική (στις βαρύτερες περιπτώσεις ή όπου η συντηρητική θεραπεία έχει αποτύχει). Μετά από τη διαδιακασία της διάγνωσης ο Δρ. Χαρίλαος Χριστόπουλος θα σας προτείνει μια εξατομικευμένη θεραπεία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα μέτρα σας. Το ιατρείο είναι συνδεδεμένο με την ιδανικά εξοπλισμένη κλινική ATOS Orthoparc στην Κολωνία της Γερμανίας. Έτσι είναι διαθέσιμο ολόκληρο το φάσμα των συντηρητικών και χειρουργικών θεραπειών για τη θεραπεία κάθε πάθησης της σπονδυλικής στήλης.