Διάγνωση

Διαγνωστική Σπονδυλικής Στήλης

Η αρχή της κάθε ίασης είναι η εύρεση της αιτίας. Η διαγνωστική αποτελεί το πρώτο βήμα προς την θεραπεία της κάθε πάθησης της σπονδυλικής στήλης.

Κατά την πρώτη επίσκεψη ο γιατρός θέτει μια σειρά ερωτήσεων για τα συμπτώματα, το ιατρικό ιστορικό, καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες του ασθενούς. Θα ακολουθήσει μια φυσική εξέταση από τον γιατρό. Το ιστορικό και η φυσική εξέταση είναι δύο πολύ σημαντικά βήματα για την ακριβή διάγνωση της κατάστασης της σπονδυλικής στήλης. Ο γιατρός θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που προκύπτουν για να αποφασίσει αν απαιτούνται περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις

Μετά το ιστορικό και τη φυσική εξέταση, θα παραγγελθούν οι κατάλληλες διαγνωστικές εξετάσεις στο ιατρείο του χειρουργού σπονδυλικής στήλης Δρ. Χριστόπουλου, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την κλινική ATOS Orthoparc της Κολωνίας, Αυτό δίνει την δυνατότητα πολλών υπερσύγχρονων διαδικασίων για την μέτρηση ή την διαγνωστική απεικόνιση.