Στένωση του σπονδυλικού σωλήνα LW 4/5 – Σχόλια ασθενούς 17.11.2016

“Ο Dr. Χριστόπουλος ξοδεύει πολύ χρόνο για να μάθενει τα πάτνα για το ιστορικό του ασθενούς, εξηγεί κάθε περίπλοκο ιατρικό όρο και αιτιολογεί την κάθε του κίνηση. Μετά την επέμβαση νοσηλεύτηκα για 3 ημέρες, όπου ο γιατρός καθημερινά παρακολουθούσε την πορεία της ανάρωσης μου. 4 εβδομάδες μετά, υπήρξε δεύτερη ανάλυση της πορείας ανάρωσης μου. Χάρη στην παρέμβαση  του γιατρού, απέκτησα πίσω την ποιότητα ζωής μου – σας ευχαριστώ”.