Στένωση οσφυϊκής δισκοκήλης (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου) – Σχόλια ασθενούς 28.11.2016