Σπονδυλική στένωση – Σχόλια ασθενούς 16.01.2019

Πολύ καλές συμβουλές και επεξήγηση, συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης χειρουργικής επέμβασης σπονδυλικής στένωσης.