Κηλη δίσκου L5 / S1 – Σχόλια ασθενούς 27.10.2016

“Η χειρουργική επέμβαση έγινε στο δίσκο για δεύτερη φορά πριν από 3 εβδομάδες, η οποία πήγε πραγματικά καλά. Ο Δρ. Χριστόπουλος σας κάνει να αισθάνεστε καλά. Είναι πολύ ικανός και πολύ φιλικός.”