Χειρουργική επέμβαση στένωσης σπονδυλικού καναλιού LW 4/5 – Σχόλια ασθενούς 23.03.2017

“Η χειρουργική επέμβαση για τη στένωση του σπονδυλικού καναλιού από τον Dr. Χριστόπουλο ήταν επιτυχής και δεν έχω πια πόνους ενώ τρέχω. Οι αρχικές συζητήσεις με βοήθησαν να συμφωνήσω στη διαδικασία. Μπορώ μόνο να σας πω ευχαριστώ! “