Εγχείρηση στη σπονδυλική στήλη – Σχόλια Ασθενούς 06.08.2021

Κορυφαίος γιατρός, επαγγελματίας και άνθρωπος
Πάρα πολύ ανθρώπινη συμπεριφορά, εξαιρετικά ικανός γιατρός. Μου έδωσε πίσω την ποιότητα ζωής μου. Θα τον προτιμούσα για εγχείρηση οποτεδήποτε ξανά. Πραγματικά ευχαριστώ για όλη την προσπάθεια. Ευχαριστώ επίσης για τις επαγγελματικά άρτιες ομάδες των αναισθησιολόγων, του προσωπικού της εγχείρησης και του τμήματος.