Σχέση γιατρού – ασθενούς, το ισχυρότερο εργαλείο θεραπείας

Σχέση γιατρού – ασθενούς, το ισχυρότερο εργαλείο θεραπείας

Η σχέση του γιατρού με τον ασθενή δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη επαγγελματική σχέση. Δεν πρόκειται απλά για μία σχέση πελάτη- παρόχου υπηρεσιών διότι χαρακτηρίζεται από την εμπιστοσύνη και αξιοπιστία όσων ζητούν βοήθεια προς το γιατρό.
Διαβάστε περισσότερα για την επαγγελματική ηθική του κάθε γιατρού και την προσωπική μου άποψη σχετικά με την περίθαλψη των ασθενών μου.

Τι σημαίνει να είσαι γιατρός; Τι σημαίνει να είσαι καλός γιατρός;

Ο καθηγητής Δρ. Thomas Meinertz επισημαίνει στο βιβλίο του «Ιατρική τέχνη» ότι κάθε γιατρός, είτε πρόκειται για χειρουργός σπονδυλικής στήλης, είτε για γενικός γιατρός ή καρδιολόγος, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εξής:

Όταν ένας ασθενής εμπιστεύεται τον γιατρό του, παραδίδει σε αυτόν – τουλάχιστον δυνητικά – την ευθύνη της ζωής του. Ο ίδιος θέτει την μοίρα του στα χέρια του γιατρού. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο επάγγελμα.

Αυτός ο υψηλός βαθμός ευθύνης που φέρει ο γιατρός για την ευημερία και την υγεία των ασθενών του, απαιτεί δέσμευση για το επαγγελματικό του ήθος και τη συνεχή προσοχή που χρειάζεται να δίνει στους ασθενείς του.

Η Επαγγελματική Ηθική του γιατρού

Εδώ και αιώνες, οι γιατροί έχουν κάποια ιδιαίτερη δέσμευση ως προς τους πελάτες τους. Σε πολλές κουλτούρες, ένας ειδικός όρκος που αναφέρεται στους γιατρούς και στους θεραπευτές, αφορά την περιγραφή του επαγγέλματος.

Το πρώτο κείμενο της ιατρικής δεοντολογίας που σώθηκε, είναι ο όρκος του Ιπποκράτη, του οποίου οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σήμερα εν μέρει στις διεθνείς συνθήκες, όπως η Διακήρυξη της Γενεύης (Γενική Συνέλευση Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης). Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η απαγόρευση βλάβης του ασθενούς, εκτέλεσης σεξουαλικών πράξεων ή της δέσμευσης του από το απόρρητο.

Ορισμένες από τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την άσκηση της ιατρικής είναι:

 • Αγαθοεργία
  Πρωτεύον στόχος του γιατρού είναι να λειτουργεί πάντα για το μέγιστο συμφέρον του ασθενή. Η προτεραιότητα αυτή δεν πρέπει να υπονομεύεται από τα οικονομικά συμφέροντα του γιατρού, τις διοικητικές απαιτήσεις ή την κοινωνική πίεση.
 • Δικαίωμα του ασθενούς στις Αποφάσεις
  Κάθε θεραπεία, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση του ασθενή. Ο γιατρός έχει καθήκον να ενημερώνει λεπτομερώς τους ασθενείς του για τα επόμενα βήματα της θεραπείας και να τους βοηθά να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
 • Υποχρέωση Επαγγελματικής Επάρκειας
  Ο γιατρός θα πρέπει πάντοτε να ενεργεί με βάση την επαγγελματική του ικανότητα όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτό περιλαμβάνει τη δέσμευση για τη δια βίου μάθηση, προκειμένου να διατηρεί τις δεξιότητες και γνώσεις του ενημερωμένες στα εκάστοτε ιατρικά δεδομένα και να παρέχει στους ασθενείς του, συμβουλές για τη θεραπεία τους.
 • Η κοινωνική δικαιοσύνη
  Οι γιατροί θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση της δικαιοσύνης στο σύστημα υγείας. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι τα διαθέσιμοι πόροι πρέπει να διανέμονται δίκαια, αλλά και ότι πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση των ασθενών.

Συνεπώς, για όλους τους γιατρούς, υπάρχει η υποχρέωση επαγγελματικής ικανότητας και ηθικής, η οποία θέτει ως στόχο την ευημερία του ασθενούς. Οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τους ασθενείς τους, να τους ενημερώνουν διεξοδικά για την πορεία της θεραπείας, να μην προκαλούν καμία βλάβη αλλά και να διατηρούν το ιατρικό απόρρητο.
Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι σε ένα γιατρό πρέπει πάντα οι θεραπείες του να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, χρειάζεται “να διασφαλίσει τη φροντίδα ως προς τους ασθενείς του αλλά και να έχει συνείδηση με την οποία να σχεδιάζει και να εκτελεί τις ενέργειες του”.

Πως χαρακτηρίζεται η σχέση γιατρού-ασθενή καλή;

Αν ο γιατρός δεν είναι μόνο σωστά εκπαιδευμένος και έχει περαιτέρω μόρφωση, αλλά γνωρίζει πως να φροντίσει έναν ασθενή και να αποπνέει εμπιστοσύνη, τότε ο γιατρός πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εκπλήρωση των επαγγελματικών καθηκόντων του.

Επιπλέον, κάθε γιατρός, ως άνθρωπος, πάντα θα διαθέτει κάποια συμπάθεια ή δυσαρέσκεια μεταξύ άλλων ανθρώπων.

Είναι αναγκαίο ο γιατρός να μπορεί να καταλάβει αυτά που αισθάνεται ο ασθενής του, σε σωματικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Χρειάζεται να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση στη σχέση γιατρού- ασθενή, ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις.

Ως χειρουργός της σπονδυλικής στήλης με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, δίνω τη μέγιστη σημασία στη συνεργασία μου με τους ασθενείς. Το δικαίωμα που έχει κάθε ασθενής, όπως αναφέρεται παραπάνω, καθιστά επιτακτική την ανάγκη να αφιερώνεται ο απαραίτητος χρόνος σε κάθε άτομο διαφορετικά.

Συγκεκριμένα όταν πρόκειται για θεραπείες στη σπονδυλική στήλη, πολλοί πάσχοντες έχουν ορισμένες επιτακτικές ερωτήσεις. Πώς μπορεί να μετριαστεί ο ισχυρός πόνος στην πλάτη; Κατα πόσο θα επηρεαστεί η κινητικότητα σας στο μέλλον; Πόσο επικίνδυνη είναι η επέμβαση στην σπονδυλική στήλη;

Είναι σημαντικό να δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε κάθε μεμονωμένο ζήτημα και να λαμβάνω σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των ασθενών. Για αυτό το λόγο, η αρχή της ιατρικής κατανόησης αποτελεί κομμάτι της επαγγελματικής θεραπείας.

Κάθε φορά που χρειάζεται να κάνω μια συγκεκριμένη σύσταση, συνιστώ πάντα μέτρα που θα εφαρμόζα και στον εαυτό μου.

Η υγεία και ευεξία σας έχει προτεραιότητα.